Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern og sørger for at all behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning.

Personopplysninger

Når du bruker NTeBilag sine apper og tjenester, samler vi informasjon om navn, adresse og telefonnummer i fakturaene du sender inn til oss. Dette gjør vi for å kunne bokføre regnskap ifølge regnskapsloven. Disse personopplysninger vil kun bli benyttet i forhold til bokføringsloven. Innsamlede personopplysninger vil bli oppbevart av oss så lenge slik oppbevaring er nødvendig for å kunne levere produkter og tjenester til deg, og så lenge bokføringsloven og regnskapsloven krever det.

Informasjonskapsler (Cookies)

Vårt nettsted bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobilenhet når du bruker nettstedet. Denne er nødvendig for at du skal kunne bruke vår tjenester. Dersom du ikke ønsker å tillate bruk av informasjonskapsler, kan du sørge for dette ved å endre innstillingene i nettleseren eller på enheten din. Det vil da begrense bruk av vår tjenester til en viss grad.

Sikkerhet

Vi er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til disse personopplysninger, og benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger.

Personopplysninger til tredjeparter

Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart med mindre dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for oss. I slike tilfeller inngår strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten. I tillegg vil vi alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Personopplysninger og informasjon om fakturaene kan også bli utlevert til offentlige myndigheter hvis det er nødvendig for å overholde juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser eller forespørsler.

Begjæring om innsyn

Du har anledning til å få innsyn i disse personopplysninger ved å melde fra til oss. Du har en lovfestet rett til å spørre oss om vi oppbevarer personopplysninger om deg, og en rett til å be om en kopi av opplysningene. Dersom du ønsker å få tilgang til disse personopplysningene, vennligst ta kontakt med oss og oppgi nødvendig informasjon slik at vi kan identifisere deg og opplysningene du ønsker. Vi forbeholder oss retten til å kreve godtgjørelse i samsvar med gjeldende lovgivning for arbeidet med å gi deg tilgang til opplysningene. Vi vil utlevere den etterspurte informasjon innen 14 dager.

NT Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Telefon: 915 20 675
E-post: post@ntregnskap.no